61758266 

Бард Топ
Фестивально-концертный портал

Архив

Фотогалереи Пресса Тексты и Аудио Дискография Библиография

Ейни Лиор


Яблоня             עץ התפוח

מה יפה מצבע עץ תפוח
העומד בגן במלוא פריחה
מה יפה מרגע לא ידוע
עת אהוב לבי הולך ובא.

בשמלה הלבנה פרח
בשמלה הלבנה
כשידו על כף ידי תנוח
ואשמע את שמי על שפתותיו
נשמתי כעץ ליבנה תנוע
ולבי כים עולה גדותיו.

על שדות שקטים למלוא העין
לילה כבר ירד וכוכבים
שיכורים נלך ולא מיין
כמו ניגון נודד במרחבים.

בשמלה הלבנה פרח
בשמלה הלבנה
מסביב גני הפרי וריח
של אביב חדש ושל פריחה
על ראשנו מטייל ירח
מאורו שקוף ומכושף.

כה בהיר הקור ולח העשב
שצבע ירוק את השבילים
אי משם הרמוניקה בעצב
את שירה תשיר ללא מילים.

בשמלה הלבנה פרח
בשמלה הלבנה
מה יפה מצבע עץ תפוח
העומד בגן במלוא פריחה
מה יפה מרגע לא ידוע
עת אהוב לבי הולך ובא.
Автор слов:народная
Автор музыки:народная
Исполнитель:Берензон Амнон с ансамблем