62456363 

Бард Топ
Фестивально-концертный портал

Гейзель Зеев(Владимир)

Инфо E-mail Пресса Тексты и Аудио Дискография Библиография Обратно

Осенние дождиלנו אין יותר סודות נסתרים

עד ליום הדין הכל יירשם

לילה זה דומה לבקע הרים

שמאחריו הכל מתגשם

כנראה היו חיינו לשווא

אבל אין בזה חידוש או סימן

הינה גשם מטפטף לו בסתיו

ועומד ביער בית ישןשם נדליק קמין - ואש בו תבער

לגיטרה נכוון מיתרים

אין על מה לשמור - דבר לא נותר

כי שרפנו כבר את כל הגשרים

כל אחד שכח צמתים בדרכיו

שם לחש שבועה לילית ארוכה

כל אחד בגד במה שאהב

לשנייה הזאת יפה השתיקהבפמוט דולק הנר - לא ידעך

כשברוח החלון ייטרק.

ואני אוהב אותך, רק אותך -

זה מה שלנצח לא יימחק!

שיבואו חברים, חברים -

נעשה משתה גדול לכולם

ישאלונו: "מה אתם רועשים?"

התשובה היא: שזה סתם, שזה סתם!סתם - כי אין יותר סודות נסתרים

עד ליום הדין הכל יירשם

לילה זה דומה לבקע הרים

שמאחריו הכל מתגשם

כנראה היו חיינו לשווא

אבל אין בזה חידוש או סימן

הינה גשם מטפטף לו בסתיו

ועומד ביער בית ישן
Автор слов:Ю.Визбор,пер.З.Гейзеля
Автор музыки:Ю.Визбор
Исполнитель:Гейзель Зеев(Владимир)