64424094 

Бард Топ
Фестивально-концертный портал

Гейзель Зеев(Владимир)

Инфо E-mail Пресса Тексты и Аудио Дискография Библиография Обратно

Ещё раз о чёртеספרתי כבשים הותר ודי -
לא נרדמתי, הייתי עייף.
ואז השטן נגלה אלי
ועל הכיסא התיישב

ואמר השטן: "יאלה חבוב,
הגעת להחלטה?
נחתום בהסכם - ונצא לסיבוב,
ועוד טיפונת נחטא!

ותוכל לשקר, ותוכל לזנות,
להפיל חברים בפח!
ואל תיבהל מהחשבונות -
כי ניתן לשלם אחר כך!

תהנה מהחטא המתוק, המושלם
כששיבה מרירה במקצת.
ותמיר את "אחד למען כולם!"
ב-"כולנו כאיש אחד!"

ומטען הזמן כולו יתרוקן,
ואין משפט שתחיה בצילו
כשתגיד עם כולם ביחד:    "כן!"
ותגיד גם ביחד - "לא!"

הזאבים שילכו אחריך לרוב -
תלמד לכשכש בזנב!
ועל החשבון לא צריך לחשוב -
תשלם אחר כך, לא עכשיו!

הנפש? היא שלג של אשתקד,
יש דרכים לטאטא אותה!
בעידן הגרעין, בעידן הארד
המצפון לא שווה פרוטה!

הטוב מול הרע לא כל כך בולט,
אם כל הדרכים - לעָפָר...
אז בוא, ידידי, תיקח את העט -
ותחתום לי על הנייר."

השטן בזרת ליטף השפם
ופתח בקבוקון קטן.
ושאלתי אותו: "מה זה? דם?"
"רק דיו!" - ענה השטן
הללויה, הללויה!
"רק דיו!" - ענה השטן


Автор слов:Галич А.А., пер.З.Гейзеля
Автор музыки:Галич А.А.
Исполнитель:Гейзель Зеев(Владимир)