62455581 

Бард Топ
Фестивально-концертный портал

Гейзель Зеев(Владимир)

Инфо E-mail Пресса Тексты и Аудио Дискография Библиография Обратно

Здравствуйте полковник...קולונל ,הגעת בדיוק בזמן.
לא יצליח שד להיות יותר קפדן!
תיכנס, תרגיש חופשי - מתי ישנת?
שב, תנוח, שים את תותבך לכאן.

אין כמו יין ומקטרת ביום סגריר
ומלא כבר הגביע הבהיר
המשקה האצילי לך מזגתי -
רק נדמה שטעמו טיפה מריר

אחרי הכוס - ניגש אל העיקר:
מתקפה כוללת תיערך מחר.
משחטה פרועה, מרחץ דמים וטבח -
גם אתה לזה יועדת, בין השאר.

במטה נדונה התכנית אתמול,
צו ההתקפה אושר, פורט הכול.
הפקודה שלך מחר תשלים שרשרת:
כל הגדוד יתקוף - ותוך שעה ייפול.

אלף חיילים - וכל אחד ימות
תוך שישים דקות, הכול בגלל השטות
שהמציאו במטכ"ל האסטרטגים.
זה מה שנקרא בלועזית "not good!"

ומסקנתי היא שצריך מיד
בשרשרת להוציא חוליה אחת.
דווקא בשביל זה אותך אלי הזמנתי,
והרעלתי יין - בשביל זה בלבד.

ההצלחתי לשנות את העתיד?
המוצדקת המזימה או אכזרית?
על כל זה נדון אתך לא כאן, אחר כך:
כבר פועל הרעל - התרחבה עינית.

אז תצא לדרך, ותודה רבה!
כבר דופק בדלת המוזמן הבא:
לרבים קבעתי פגישה הערב,
לא ארצה לקטוע את המסיבה.
Автор слов:Щербаков М., пер.З.Гейзеля
Автор музыки:Щербаков М.
Исполнитель:Гейзель Зеев(Владимир)