64424054 

Бард Топ
Фестивально-концертный портал

Гейзель Зеев(Владимир)

Инфо E-mail Пресса Тексты и Аудио Дискография Библиография Обратно

Пора в дорогу старина...קורא השחר - מתחילים את הנתיב,
הרי על רגע זה חלמת, כמו על חג:
כשיתדפקו גלי הבוקר ברציף
וכמו מיתר ראשון, ישיר לו הבקשטג

עקבות רגלינו ייבלעו בחול רטוב
ויחסמו דרכנו לא מעט הרים
אבל נגיע, והגל יכה בחוף
והבקשטג ישיר שירת המיתרים

תשמע - לקחת למטען הרבה קרשים
כשהפרידה אתה הלכה והתארכה.
תוגה עיוורת מפרידה בין אנשים,
ומתחשק לסוב פרסה בדרכך.

תבין, אחי שבשבילה אתה רק צל,
תבין: היא לא לך אמרה "להתראות",
תבין, אחי שבעיניה אין הבדל:
הרי בזלת - או "הרי החדשות"

ואם קשה מנשוא משקולת ישנה
יהיה על שנינו לנסות אותה לשאת
כי גם אני יצאתי פעם ראשונה
ולא הייתי מסוגל להיפרד

ובכן - נלך, לצאת מוקדם - תמיד עדיף.
הרי לרגע זה חיכית, כמו לחג:
כשיתדפקו גלי הבוקר ברציף
וכמו מיתר ראשון, ישיר לו הבקשטג

Автор слов:Ланцберг В., пер.З.Гейзеля
Автор музыки:Ланцберг В.
Исполнитель:Гейзель Зеев(Владимир)