62515157 

Бард Топ
Фестивально-концертный портал

Гейзель Зеев(Владимир)

Инфо E-mail Пресса Тексты и Аудио Дискография Библиография Обратно

Посвящение Э.Фитцджеральдמרחוב הומה עד משכבינו,
משעת לידה עד יום הדין
גורל דוחף לו בגבינו
כאילו אנו עבדים.

סוחר יוכל להתמקח,
חכם יחליט שאין דבר.
פרגוד ממוסיקה בורח -
אל הבמה יוצא זמר.

כך לענן קורא הדשא,
כך רן אביון "הללויה",
כך באוזנינו מתגעשת
תרועה צרודה כנבואה.

כשבפקודה מילה מושתקת,
ולב משקר מתעקם -
בלחן המילה נמשכת,
אחרי החצוצרה הולכת,
וקול את החומות פורם.

כן אגלה אמת אילמת.
לפרוץ מעבר - לא אוכל,
כי השתיקה אינה נחסמת
בתוך קולי חלוש ודל.

מילים לא מגרדות אפיים,
השחר לא מהן יצמח.
אביט ביהב לשמיים -
ואיענה בשלג לח.

וזהו, אין לאן לברוח
מהדמעות המוזלות:
את שיר הלב קשה לשמוע
מבעד תיפוף המסילות.

כשבחלון מולי דוהרת
בפשטותה הלבנה,
את כל חלומותיי פותרת
בזעקה המצמררת
ארצי, ארצי המסכנה!Тем, кто поет, стоя у окна поезда,
который никуда не идет с севера на юг.

Автор слов:Мирзаян А., пер.З.Гейзеля
Автор музыки:Мирзаян А.
Исполнитель:Гейзель Зеев(Владимир)