64432096 

Бард Топ
Фестивально-концертный портал

Гейзель Зеев(Владимир)

Инфо E-mail Пресса Тексты и Аудио Дискография Библиография Обратно

Кончается четверг...יום חמישי גשום. מהשמים
בְּטפטופים קלים הערב בא
נראות בקושי טייסות עב"מים
מעל המדינה הרטובה

ובחורות שרטובות כמוני,
אשר חוזרות כעת מעבודה,
רחוב רטוב, עומד בו איזה פלוני -
גם הוא רטוב, ולי דומה טיפה.

היא שברירית, קלה ונהדרת
אותה אישה שאת רכושה הרך
למכבסה בסל ענק גוררת
הסל הזה דומה קצת לשלך

ושם למעלה, דרך המשקפת
על החצר למטה מסתכל
נווט שבצלחת מעופפת
דומה קצת לגורל המתסכל

ממשיך הגשם לטפטף בינתיים
כל כך קשה בחושך להבחין
בין מישהו שטס לו לשמים
למי שעל האדמה ממתין

באמצע המבול עומדים שם שניים
שזה מזו מבט לא מורידים:
עיוורים, חירשים ומכוסים במים -
שמחים כאלה, לנו לא דומים.
עיוורים, חירשים ומכוסים במים -
מאושרים - ולנו לא דומים...
Автор слов:А.Иващенко,Г.Васильев,пер.З.Гейзеля
Автор музыки:А.Иващенко,Г.Васильев
Исполнитель:Крупицкий А. и Либман Д.