62441371 

Бард Топ
Фестивально-концертный портал

Гейзель Зеев(Владимир)

Инфо E-mail Пресса Тексты и Аудио Дискография Библиография Обратно

Баллада о Марии-Аннеרצפת האבן. לא חודר כאן אור.
סופר את צעדיי. הזמן - איננו.
מצאתי כוס עם מים במישוש.
לצימאוני מי קרח לא יועילו.
אז מה אוכל לומר, מָרִיהָ אָנָה
ברגע שאופיע לפניך?
בצליל חלוד הדלת נפתחה
אל תוך עיניי חייה לבנה קופצת
לא אתעלף ולא אצעק - להפך:
תודה, סוהר, שבלגלוג לפיד
אל מול עיניי החלשות קירבת -
חלמתי להביט ישר בלהב
ההד בפרוזדורים מצעדינו...
אז מה אוכל לומר, מריה אנה
אז מה אוכל לומר, מריה אנה
אולי אגיד לך כך: מריה אנה
מלכה, כבוד מלכותך מריה אנה
לא אתחנף, סודות לא אגלה לך
רק אחזור על מה שכבר ידוע:
מלכה יותר יפה אינה קיימת
ואין מלכה יותר רודפת צדק
איים וארצות בכל יבשת
כולם מזמן במשפטך הכירו
כל השליטים לך מקשיבים בשקט
והזקנים צמאים לעצתך
ואנוכי - רשע אני, פושע
נגזר עלי גירוש - זה כל העונש
ובאתי לבקש, מריה אנה
לא את הצדק - אלא את החסד
איזו תשובה נועדתי לקבל?
איזו תשובה נועדתי לקבל?
עיניים של מריה אנה!
סוהר מכה בי בכפפת מתכת
צודק: צריך לכרוע על ברכיים
רק ששכחתי איך לכרוע ברך
עיניים של מריה אנה!
עלי את מביטה, מריה - אנה
תנועת האצבע - ויוצאת משמרת
ולבדנו אנו נשארים
ורק אולם ארוך מפריד בינינו
ביני לבין הכס בו את יושבת
אז מה אוכל לומר, מריה אנה
אז מה אוכל לומר, מריה אנה
מלכה, כבוד מלכותך מריה אנה
מלכה יותר יפה אינה קיימת
אין אמיצה יותר, יותר צודקת
ואנוכי - רשע אני, פושע
כולי תקווה שלא תהיי צודקת
בקשותיי הן רחמים וחסד
אל תגרשי ממך את הפושע
הרגני , מלכתי מריה אנה!
ידך קרה. ביד הזאת תגעי בי -
בלי צעקות, בלי כאבים, בלי פחד
אני אקח את אצבעות הקודש
ועל גרוני בעדינות אניח
לפני מותי אספיק ללחוש "זכיתי"
מריה אנה, אל תהי צודקת!
ומה תגידי לי, מריה אנה?
ומה תגידי לי, מריה אנה?
ומה תגידי לי, מריה אנה?Автор слов:В.Левин,пер.З.Гейзеля
Автор музыки:С.Никитин
Исполнитель:Гейзель Зеев(Владимир)